Výzva akcionářům: přeměna akcií

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír.

Společnost: AC Steel a.s.
Sídlo: Strojnická 374, Mosty, 735 62 Český Těšín
IČO: 25839667
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 2176

v souladu s ustanovením § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznamuje, že:

- valná hromada společnosti AC Steel a.s. rozhodla dne 25. 6. 2014 o přeměně všech akcií emitovaných společnosti AC Steel a.s. jakožto cenných papírů na zaknihované akcie jakožto zaknihované cenné papíry;

- lhůta, ve které vlastník cenného papíru (akcie) společnosti AC Steel a.s. cenný papír (akcii) odevzdá, činí 2 (dva) měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Společnost AC Steel a.s. proto vyzývá akcionáře k předání listinných akcií společnosti AC Steel a.s. ve stanovené lhůtě.

Listinné akcie mohou být odevzdány v kterýkoli pracovní den od 9.00 hod. do 16.00 hod. v sídle společnosti AC Steel a.s. Vlastník cenného papíru (akcie) sdělí společnosti AC Steel a.s. při jejím odevzdání číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být cenný papír (akcie) zaevidován.

Plný text rozhodnutí valné hromady společnosti AC Steel a.s. ze dne 25. 6. 2014 je dostupný na internetové stránce společnosti AC Steel a.s.

AC Steel a.s.

OV450683-140701
Designed by MARINICA © 2013 AC Steel a.s.  • Kontakt
var webstopar_tk="acsteelcz";var webstopar_ts=document.location.protocol+"//track.webstopar.cz/";(function(){ var l=document.createElement("script");l.type="text/javascript";l.async=true;l.src=webstopar_ts+"T.js"; var s=document.getElementsByTagName("script")[0];s.parentNode.insertBefore(l,s);})();